So sánh sản phẩm
1. Tường gạch/ bêtông
2. Lớp kết nối: BuMaFlex
3. Vữa tô: BuMaLatex + BuMaSc/Re
4. Lớp chống kiềm, kết nối
5. Vữa màu hoàn thiện: FinishSkim
 

Top