So sánh sản phẩm
Vữa cán sàn trộn sẵn Sc

Vữa cán sàn trộn sẵn Sc

BUMA-MORTAR® Sc là sản phẩm vữa trộn sẵn được đóng gói tại nhà máy với thành phần nguyên liệu là ximăng Portland, cốt liệu chọn lọc và các loại phụ gia polymer tổng hợp. BUMA-MORTAR® Sc được thiết kế để trộn với nước hoặc sản phẩm BuMaLatex để tạo ra sản phẩm vữa với các tính chất cơ lí vượt trội và ổn định so với vữa trộn tại công trường.
BUMA-MORTAR® Sc là sản phẩm vữa trộn sẵn được đóng gói tại nhà máy với thành phần nguyên liệu là ximăng Portland, cốt liệu chọn lọc và các loại phụ gia polymer tổng hợp. BUMA-MORTAR® Sc được thiết kế để trộn với nước hoặc sản phẩm BuMaLatex để tạo ra sản phẩm vữa với các tính chất cơ lí vượt trội và ổn định so với vữa trộn tại công trường.

Top