So sánh sản phẩm
Vữa bù co ngót gốc ximăng  BuMaFill 65

Vữa bù co ngót gốc ximăng BuMaFill 65

BuMaFill 65 là sản phẩm vữa cường độ cao gốc ximăng không co ngót. Sản phẩm được sản xuất từ ximăng cường độ cao, cốt liệu chọn lọc, phụ gia đặc biệt và phụ gia trương nở được nghiên cứu bởi phòng thí nghiệm BUMATECH. Với hỗn hợp phụ gia giảm co ngót và phụ gia siêu hóa dẻo/ giảm nước, sản phẩm BuMaFill 65 sẽ bù co ngót trong cả giai đoạn dẻo và giai đoạn đóng rắn của sản phẩm đồng thời phát triển cường độ uốn và nén sớm.
 
 Cường độ chịu nén ở
- Compressive Strength at
- 1 ngày/ 1 day: > 30 MPa
- 3 ngày/ 3 days: > 40 MPa
- 7 ngày/ 7 days: > 55 MPa
- 28 ngày/ 28 ngày: > 65 MPa
- Cường độ chịu uốn ở 28 ngày: > 6.0 MPa
- Flexural Strength at 28 days
- Cường độ bám dính trên nền bêtông: > 2.0 MPa
- Adhesive strength on concrete substrate
- Độ co ngót sau 28 ngày: < 1%
- Shrinkage after 28 days
- Tài liệu kĩ thuật sản phẩm: tải về
- Chứng nhận chất lượng sản phẩm: tải về
- Nội dung đang được cập nhật
BuMaFill 65 là sản phẩm vữa cường độ cao gốc ximăng không co ngót. Sản phẩm được sản xuất từ ximăng cường độ cao, cốt liệu chọn lọc, phụ gia đặc biệt và phụ gia trương nở được nghiên cứu bởi phòng thí nghiệm BUMATECH. Với hỗn hợp phụ gia giảm co ngót và phụ gia siêu hóa dẻo/ giảm nước, sản phẩm BuMaFill 65 sẽ bù co ngót trong cả giai đoạn dẻo và giai đoạn đóng rắn của sản phẩm đồng thời phát triển cường độ uốn và nén sớm.
Tags:

Top