So sánh sản phẩm
Vữa bù co ngót gốc ximăng  BuMaFill 90

Vữa bù co ngót gốc ximăng BuMaFill 90

BuMaFill 90 là sản phẩm vữa cường độ siêu cao gốc ximăng không co ngót. Sản phẩm được sản xuất từ ximăng cường độ cao, cốt liệu chọn lọc, phụ gia đặc biệt và phụ gia trương nở được nghiên cứu bởi phòng thí nghiệm BUMATECH. Với hỗn hợp phụ gia giảm co ngót và phụ gia siêu hóa dẻo/ giảm nước, sản phẩm BuMaFill 90 sẽ bù co ngót trong cả giai đoạn dẻo và giai đoạn đóng rắn của sản phẩm đồng thời phát triển cường độ uốn và nén sớm.
BuMaFill 90 là sản phẩm vữa cường độ siêu cao gốc ximăng không co ngót. Sản phẩm được sản xuất từ ximăng cường độ cao, cốt liệu chọn lọc, phụ gia đặc biệt và phụ gia trương nở được nghiên cứu bởi phòng thí nghiệm BUMATECH. Với hỗn hợp phụ gia giảm co ngót và phụ gia siêu hóa dẻo/ giảm nước, sản phẩm BuMaFill 90 sẽ bù co ngót trong cả giai đoạn dẻo và giai đoạn đóng rắn của sản phẩm đồng thời phát triển cường độ uốn và nén sớm.
Tags:

Top