So sánh sản phẩm
Keo dán gạch, đá đóng rắn nhanh PorceRapid

Keo dán gạch, đá đóng rắn nhanh PorceRapid

PorceRapid là sản phẩm gốc ximăng hai thành phần, thành phần bột là bao đóng gói sẵn, thành phần lỏng là phụ gia latex tổng hợp, khi trộn hai thành phần với nhau tạo nên vữa ốp lát có đặc tính đóng rắn nhanh và độ bám dính cao dùng dán gạch ceramic, gạch porcelain, đá tự nhiên khu vực trong nhà, ngoài trời. Sản phẩm được phân loại C2F theo TCVN 7899-1:2008 và ISO 13007-1:2013  và vượt tiêu chuẩn ANSI 118.5
Các chỉ tiêu đánh giá
Test
Tiêu chuẩn TN
Test Method
Yêu cầu
Specification
Kết quả Results
Cường độ bám dính sau 06 giờ
Tensile adhesion strength after 6 hours
TCVN 7899-2:2008
EN 1348
≥0.5N/mm2 > 0.5 N/mm2
Cường độ bám dính sau 28 ngày
Tensile adhesion strength (28 days)
TCVN 7899-2:2008
EN 1348
≥1.0N/mm2 > 1.5 N/mm2
Cường độ bám dính sau khi ngâm trong nước (28 ngày)
Tensile adhesion after water immersion (28 days)
TCVN 7899-2:2008
EN 1348
≥1.0N/mm2 > 1.3 N/mm2
Cường độ bám dính sau khi lão hóa nhiệt (28 ngày)
Tensile adhesion after heating ageing (28 days)
TCVN 7899-2:2008
EN 1348
≥1.0N/mm2 > 1.0 N/mm2
Cường độ bám dính với gạch porcelain khi chịu cắt
Porcerlain tile shear strength
ANSI A118.4 ≥1.38N/mm2 > 1.5 N/mm2
Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi
VOC content
USEPA Method 24 ≤65 g/l 0 g/l
1. Tài liệu kĩ thuật: tải về
2. Chứng nhận chất lượng sản phẩm: tải về
Nội dung đang được cập nhật...
PorceRapid là sản phẩm gốc ximăng hai thành phần, thành phần bột là bao đóng gói sẵn, thành phần lỏng là phụ gia latex tổng hợp, khi trộn hai thành phần với nhau tạo nên vữa ốp lát có đặc tính đóng rắn nhanh và độ bám dính cao dùng dán gạch ceramic, gạch porcelain, đá tự nhiên khu vực trong nhà, ngoài trời. Sản phẩm được phân loại C2F theo TCVN 7899-1:2008 và ISO 13007-1:2013  và vượt tiêu chuẩn ANSI 118.5
Tags:

Top