So sánh sản phẩm
1. Sàn bêtông
2. Lớp kết nối: BuMaFlex
3. Vữa cán: BuMaLatex + BuMaSc/Re
4. Lớp chống thấm: BuMaLastic
5a. Vữa dán gạch: BuMaBond
5b. Vữa dán gạch: BuMaFlex
6. Gạch hoàn thiện
7a. Keo chà ron: Ceracolor USG + Ceracolor Admix
7b. Keo chà ron: Ceracolor Extra
7c. Keo chà ron: Cerapoxy

Top