So sánh sản phẩm
Keo dán tấm tường Acotec AcoBond

Keo dán tấm tường Acotec AcoBond

AcoBond là sản phẩm gốc ximăng đóng gói sẵn, trộn với nước tạo nên keo dẻo có cường độ bám dính cao dùng liên kết các tấm tường bêtông đúc sẵn (Acotec…), tấm bêtông nhẹ (ALC…). Sản phẩm đạt mức chất lượng loại C2 theo TCVN 7899-1:2008 và ISO 13007-1:2015; đáp ứng tiêu chuẩn ANSI A118.4 và đạt chứng nhận không chứa chất hữu cơ bay hơi.
- Cường độ bám dính lên bề mặt nền bêtông sau 28 ngày: > 1.0 MPa
- Cường độ bám dính lên bề mặt nề bêtông sau khi lão hóa nhiệt: > 1.0 MPa
- Độ co ngót sau 28 ngày: < 1mm/m
- Cường độ chịu nén sau 28 ngày: > 15.0 MPa
- Cường độ chịu uốn sau 28 ngày: > 4.0 MPa
- Tài liệu kĩ thuật sản phẩm: tải về
- Chứng nhận chất lượng sản phẩm: tải về
- Nội dung đang được cập nhật
AcoBond là sản phẩm gốc ximăng đóng gói sẵn, trộn với nước tạo nên keo dẻo có cường độ bám dính cao dùng liên kết các tấm tường bêtông đúc sẵn (Acotec…), tấm bêtông nhẹ (ALC…). Sản phẩm đạt mức chất lượng loại C2 theo TCVN 7899-1:2008 và ISO 13007-1:2015; đáp ứng tiêu chuẩn ANSI A118.4 và đạt chứng nhận không chứa chất hữu cơ bay hơi.
Tags:

Top