So sánh sản phẩm
Keo dán gạch, đá tiêu chuẩn BuMaFix

Keo dán gạch, đá tiêu chuẩn BuMaFix

BuMaFix là sản phẩm gốc ximăng đóng gói sẵn, trộn với nước tạo nên keo ốp lát dùng dán gạch ceramic, gạch porcelain, đá khu vực trong nhà như phòng khách, kho chứa, phòng tiện ích, phòng tắm, nhà bếp, khu vực thương mại chịu tải trọng nhẹ. Sản phẩm được phân loại C1 theo TCVN 7899-1:2008 và ISO 13007-1:2015; đáp ứng tiêu chuẩn ANSI 118.4 và đạt chứng nhận không chứa chất hữu cơ bay hơi
Các chỉ tiêu đánh giá
Test
Tiêu chuẩn TN
Test Method
Yêu cầu
Specification
Kết quả Results
Cường độ bám dính sau 28 ngày
Tensile adhesion strength (28 days)
TCVN 7899-2:2008
EN 1348
≥0.5 N/mm2 > 0.7 N/mm2
Cường độ bám dính sau khi ngâm trong nước (28 ngày)
Tensile adhesion after water immersion (28 days)
TCVN 7899-2:2008
EN 1348
≥0.5 N/mm2 > 0.5 N/mm2
Cường độ bám dính sau khi lão hóa nhiệt (28 ngày)
Tensile adhesion after heating ageing (28 days)
TCVN 7899-2:2008
EN 1348
≥0.5 N/mm2 > 0.5 N/mm2
Cường độ bám dính trong khoảng thời gian mở (20 phút)
Open time (20 mins)
TCVN 7899-2:2008
EN 1346
≥0.5 N/mm2 > 0.5 N/mm2
Cường độ bám dính với gạch porcelain khi chịu cắt
Porcerlain tile shear strength
ANSI A118.4 ≥1.38N/mm2 > 1.4 N/mm2
Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi
VOC Content
USEPA Method 24 ≤65 g/L 0 g/L


 
1. Tài liệu kĩ thuật: tải về
2. Chứng nhận sản phẩm
2.1. Chứng nhận LOW VOC: tải về
2.2. Chứng nhận Singapore Green Product
2.3. Test chất lượng sản phẩm
Nội dung đang được cập nhật...
BuMaFix là sản phẩm gốc ximăng đóng gói sẵn, trộn với nước tạo nên keo ốp lát dùng dán gạch ceramic, gạch porcelain, đá khu vực trong nhà như phòng khách, kho chứa, phòng tiện ích, phòng tắm, nhà bếp, khu vực thương mại chịu tải trọng nhẹ. Sản phẩm được phân loại C1 theo TCVN 7899-1:2008 và ISO 13007-1:2015; đáp ứng tiêu chuẩn ANSI 118.4 và đạt chứng nhận không chứa chất hữu cơ bay hơi
Tags: BUMAFIX

Top