So sánh sản phẩm
Keo dán gạch, đá chất lượng cao BuMaSet

Keo dán gạch, đá chất lượng cao BuMaSet

BuMaSet là sản phẩm gốc ximăng đóng gói sẵn, trộn với nước tạo nên vữa ốp lát dùng dán gạch ceramic, gạch porcelain, đá có kích thước nhỏ khu vực trong nhà, khu vực thương mại chịu tải trọng nhẹ. Phân loại C2 theo TCVN 7899-1:2008 và ISO 13007-1:2015; đáp ứng tiêu chuẩn ANSI 118.4 và đạt chứng nhận không chứa chất hữu cơ bay hơi
- Cường độ bám dính sau 28 ngày: >1.5 N/mm2
- Cường độ bám dính sau khi ngâm trong nước (28 ngày): >1.0 N/mm2
- Cường độ bám dính sau khi lão hóa nhiệt (28 ngày): >1.0 N/mm2
- Cường độ bám dính với gạch porcelain khi chịu cắt: >1.6N/mm2
Đang cập nhật
BuMaSet là sản phẩm gốc ximăng đóng gói sẵn, trộn với nước tạo nên vữa ốp lát dùng dán gạch ceramic, gạch porcelain, đá có kích thước nhỏ khu vực trong nhà, khu vực thương mại chịu tải trọng nhẹ. Phân loại C2 theo TCVN 7899-1:2008 và ISO 13007-1:2015; đáp ứng tiêu chuẩn ANSI 118.4 và đạt chứng nhận không chứa chất hữu cơ bay hơi

Top