So sánh sản phẩm
Keo chà ron mịn Ceracolor

Keo chà ron mịn Ceracolor

Keo chà ron mịn Ceracolor được làm từ hỗn hợp ximăng, các vật liệu mịn, phụ gia đặc biệt, pigment màu và polymer tổng hợp. Phân loại CG1 theo tiêu chuẩn TCVN 7899:3 – 2008 và EN 13888, ISO 13007-3 và đạt chứng nhận không chứa chất hữu cơ bay hơi.
Keo chà ron mịn Ceracolor được làm từ hỗn hợp ximăng, các vật liệu mịn, phụ gia đặc biệt, pigment màu và polymer tổng hợp. Phân loại CG1 theo tiêu chuẩn TCVN 7899:3 – 2008 và EN 13888, ISO 13007-3 và đạt chứng nhận không chứa chất hữu cơ bay hơi.
Tags:

Top