So sánh sản phẩm
Keo chà ron chống thấm Ceracolor USG EXTRA

Keo chà ron chống thấm Ceracolor USG EXTRA

Keo chà ron cao cấp Ceracolor USG Extra được làm từ hỗn hợp ximăng, các vật liệu mịn, phụ gia đặc biệt, pigment màu và polymer chống thấm. Ceracolor USG Extra được phân loại CG2WA theo tiêu chuẩn TCVN 7899:3 – 2008 và EN 13888, ISO 13007-3.
Keo chà ron cao cấp Ceracolor USG Extra được làm từ hỗn hợp ximăng, các vật liệu mịn, phụ gia đặc biệt, pigment màu và polymer chống thấm. Ceracolor USG Extra được phân loại CG2WA theo tiêu chuẩn TCVN 7899:3 – 2008 và EN 13888, ISO 13007-3.
Tags:

Top