So sánh sản phẩm
Keo chà mịn ron Ceracolor USG

Keo chà mịn ron Ceracolor USG

Keo chà ron mịn Ceracolor USG được làm từ hỗn hợp ximăng, các vật liệu mịn, phụ gia đặc biệt, pigment màu và polymer tổng hợp. Phân loại CG2 theo tiêu chuẩn TCVN 7899:3 – 2008 và EN 13888, ISO 13007-3 và đạt chứng nhận không chứa chất hữu cơ bay hơi.
- Độ chịu mài mòn: <500 mm3
- Cường độ chịu uốn trong điều kiện tiêu chuẩn: >6.5N/mm2
- Cường độ chịu nén trong điều kiện tiêu chuẩn: > 25N/mm2
- Độ co ngót: < 2.8 mm/m
- Độ hút nước sau 30 phút: ≤ 1g
- Độ hút nước sau 240 phút: ≤ 2g
- Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi: 0 g/l
1. Tài liệu kỹ thuật: tải về
2. Chứng nhận sản phẩm
 2.1. Chứng nhận LOW VOC: tải về
 2.2. Chứng nhận Singapore Green Product
 2.3. Test chất lượng sản phẩm: tải về
Đang cập nhật
Keo chà ron mịn Ceracolor USG được làm từ hỗn hợp ximăng, các vật liệu mịn, phụ gia đặc biệt, pigment màu và polymer tổng hợp. Phân loại CG2 theo tiêu chuẩn TCVN 7899:3 – 2008 và EN 13888, ISO 13007-3 và đạt chứng nhận không chứa chất hữu cơ bay hơi.

Top