So sánh sản phẩm
Phụ gia latex đậm đặc, đa tác dụng BuMaLatex

Phụ gia latex đậm đặc, đa tác dụng BuMaLatex

BuMaLatex là loại latex dạng đậm đặc có thể pha loãng với nước tại công trường, sau đó trộn với vữa trộn sẵn hoặc hỗn hợp vữa ximăng Portland/cát tại công trường để tạo thành hỗn hợp vữa cán, trát, tô, vữa dán gạch hoặc dùng để sửa chữa bêtông bị hư hỏng. Vữa ximăng Portland trộn với dung dịch BuMaLatex có đặc tính cơ lí vượt trội và có thể sử dụng cho khu vực trong nhà, ngoài trời hoặc như là lớp vữa cán, tô, trát ở những khu vực ngập trong nước. Sản phẩm đạt chứng nhận không chứa chất hữu cơ bay hơi
BuMaLatex là loại latex dạng đậm đặc có thể pha loãng với nước tại công trường, sau đó trộn với vữa trộn sẵn hoặc hỗn hợp vữa ximăng Portland/cát tại công trường để tạo thành hỗn hợp vữa cán, trát, tô, vữa dán gạch hoặc dùng để sửa chữa bêtông bị hư hỏng. Vữa ximăng Portland trộn với dung dịch BuMaLatex có đặc tính cơ lí vượt trội và có thể sử dụng cho khu vực trong nhà, ngoài trời hoặc như là lớp vữa cán, tô, trát ở những khu vực ngập trong nước. Sản phẩm đạt chứng nhận không chứa chất hữu cơ bay hơi

Top