So sánh sản phẩm
1. Tường gạch/ Sàn bêtông
2. Lớp kết nối: BuMaPrimer/ BUMA-TA
3a. Vữa tô/ cán phẳng: Re75/ Re100/ Sc
3b: Vữa tự san phẳng: BuMaLevel
4a. Keo dán gạch: BuMaEco/ BuMaSet
4b. Keo dán gạch: BuMaBond/ BuMaFlex
5. Gạch sàn
6a. Keo chà ron: Ceracolor  + Ceracolor Admix
6b. Keo chà ron: Ceracolor USG/ USG EXTRA
6c. Keo chà ron: Cerapoxy

 

Top