So sánh sản phẩm
Bột trét hoàn thiện có màu dùng cho bề mặt vữa tô trát, bêtông FinishSkim

Bột trét hoàn thiện có màu dùng cho bề mặt vữa tô trát, bêtông FinishSkim

FinishSkim là sản phẩm phẩm hoàn thiện bề mặt, 1 thành phần, trộn sẵn với hơn 40 màu sắc, đóng rắn thông thường, có khả năng kháng nước. Sản phẩm là hỗn hợp của chất kết dính ximăng, phụ gia kháng nước, phụ gia polymer tổng hợp, pigment màu vô cơ bền kiềm, được tạo ra bởi phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm của BUMATECH.
 
Do được cấu tạo bởi những thành phần đặc biệt nên khi trộn FinishSkim với nước sẽ tạo ra hỗn hợp dễ dàng thi công bằng bay thép. Sản phẩm có cường độ bám dính rất cao khi đóng rắn. Độ dày tối đa 4mm.
 
Sản phẩm có thể được sử dụng như một lớp hoàn thiện và trang trí cho khu vực trong nhà và ngoài trời (nếu được phủ thêm lớp sản phẩm BUMASEAL S PLUS)
FinishSkim là sản phẩm phẩm hoàn thiện bề mặt, 1 thành phần, trộn sẵn với hơn 40 màu sắc, đóng rắn thông thường, có khả năng kháng nước. Sản phẩm là hỗn hợp của chất kết dính ximăng, phụ gia kháng nước, phụ gia polymer tổng hợp, pigment màu vô cơ bền kiềm, được tạo ra bởi phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm của BUMATECH.
 
Do được cấu tạo bởi những thành phần đặc biệt nên khi trộn FinishSkim với nước sẽ tạo ra hỗn hợp dễ dàng thi công bằng bay thép. Sản phẩm có cường độ bám dính rất cao khi đóng rắn. Độ dày tối đa 4mm.
 
Sản phẩm có thể được sử dụng như một lớp hoàn thiện và trang trí cho khu vực trong nhà và ngoài trời (nếu được phủ thêm lớp sản phẩm BUMASEAL S PLUS)

Top