So sánh sản phẩm
Chất phủ chống thấm không màu gốc silane/ siloxane BuMaSeal S Plus

Chất phủ chống thấm không màu gốc silane/ siloxane BuMaSeal S Plus

BuMaSeal S Plus là sản phẩm cao cấp, thấm sâu vào bên trong và giữ lại bề mặt tự nhiên của vật liệu, chống lại tối đa các yếu tố gây ố màu của đá tự nhiên, gạch porcelain và ceramic không phủ men, khối gạch xây và keo chà ron và vữa trang trí hoàn thiện gốc ximăng. Sản phẩm có thể sử dụng làm hợp chất quét phủ trước khi chà ron.
BuMaSeal S Plus là sản phẩm cao cấp, thấm sâu vào bên trong và giữ lại bề mặt tự nhiên của vật liệu, chống lại tối đa các yếu tố gây ố màu của đá tự nhiên, gạch porcelain và ceramic không phủ men, khối gạch xây và keo chà ron và vữa trang trí hoàn thiện gốc ximăng. Sản phẩm có thể sử dụng làm hợp chất quét phủ trước khi chà ron.

Top