So sánh sản phẩm
Lớp phủ bảo vệ trong suốt gốc acrylic BuMaSeal

Lớp phủ bảo vệ trong suốt gốc acrylic BuMaSeal

BuMaSeal là sản phẩm phủ trong suốt dùng bảo vệ các bề mặt gốc ximăng, lớp sơn cũ hoặc mới (còn bám chắc vào bề mặt nền), vữa trang trí gốc ximăng, đá trang trí tại mặt đứng khỏi tác động của bụi, dầu, chất bẩn
BuMaSeal là sản phẩm phủ trong suốt dùng bảo vệ các bề mặt gốc ximăng, lớp sơn cũ hoặc mới (còn bám chắc vào bề mặt nền), vữa trang trí gốc ximăng, đá trang trí tại mặt đứng khỏi tác động của bụi, dầu, chất bẩn

Top