So sánh sản phẩm
Keo dán gạch, đá cao cấp BuMaBond

Keo dán gạch, đá cao cấp BuMaBond

BuMaBond là sản phẩm keo dán gạch cao cấp gốc ximăng với hàm lượng polymer cao, khi trộn với nước sẽ tạo nên hỗn hợp keo dán gạch lớp mỏng có cường độ bám dính cao. Thời gian mở dài, thích hợp thi công ở khu vực ngoài trời hoặc thời tiết khắc nghiệt. Phân loại C2TE theo TCVN 7899-1:2008, ISO 13007-1:2015; đáp ứng tiêu chuẩn ANSI 118.4 và đạt chứng nhận không chứa chất hữu cơ bay hơi.
Các chỉ tiêu đánh giá
Test
Tiêu chuẩn TN
Test Method
Yêu cầu
Specification
Kết quả Results
Cường độ bám dính sau 28 ngày
Tensile adhesion strength (28 days)
TCVN 7899-2:2008
EN 1348
≥1.0N/mm2 ≥ 2.0 N/mm2
Cường độ bám dính sau khi ngâm trong nước (28 ngày)
Tensile adhesion after water immersion (28 days)
TCVN 7899-2:2008
EN 1348
≥1.0N/mm2 ≥ 1.5 N/mm2
Cường độ bám dính sau khi lão hóa nhiệt (28 ngày)
Tensile adhesion after heating ageing (28 days)
TCVN 7899-2:2008
EN 1348
≥1.0N/mm2 ≥ 1.0 N/mm2
Cường độ bám dính trong khoảng thời gian mở (30 phút)
Open time (30 mins)
TCVN 7899-2:2008
EN 1346
≥0.5N/mm2 > 0.5 N/mm2
Cường độ bám dính với gạch porcelain khi chịu cắt
Porcerlain tile shear strength
ANSI A118.4 ≥1.38N/mm2 > 2.0 N/mm2
Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi
VOC content
USEPA Method 24 ≤65 g/l 0 g/l
1. Tài liệu kĩ thuật: tải về
2. Chứng nhận sản phẩm
2.1. Chứng nhận LOW VOC: tải về
2.2. Chứng nhận Singapore Green Product
2.3. Test chất lượng sản phẩm
Nội dung đang được cập nhật....
BuMaBond là sản phẩm keo dán gạch cao cấp gốc ximăng với hàm lượng polymer cao, khi trộn với nước sẽ tạo nên hỗn hợp keo dán gạch lớp mỏng có cường độ bám dính cao. Thời gian mở dài, thích hợp thi công ở khu vực ngoài trời hoặc thời tiết khắc nghiệt. Phân loại C2TE theo TCVN 7899-1:2008, ISO 13007-1:2015; đáp ứng tiêu chuẩn ANSI 118.4 và đạt chứng nhận không chứa chất hữu cơ bay hơi.
Tags:

Top