So sánh sản phẩm
1. Sàn bêtông
2. Lớp kết nối: BuMaFlex
3. Vữa cán: BuMaLatex + BuMaSc/Re
4. Lớp chống thấm: BuMaLastic
5a. Vữa dán gạch: BuMaFlex
5b. Vữa dán gạch: BuMaSet + Ceralastic
6. Gạch/ đá hoàn thiện
7a. Keo chà ron: Ceracolor USG + Ceracolor Admix
7b. Keo chà ron: Cerapoxy

Top